Tag-arkiv: Yoga

tri yoga, vand, meditation, yogapraksis

En dybere yogapraksis

Bring yogaen til et højere stadie

Søger du at nå dybere i din yogapraksis så kan du stille dig selv følgende spørgsmål:

  • Hvorfor dyrker du yoga?
  • For hvem dyrker du yoga?
  • Hvad får du ud af at dyrke yoga?
  • Mærker du en forandring – i så fald hvilken?

En dybere yogapraksis

Vi kan blive ved med at dyrke yoga og nyde det meditative flow og opmærksomheden på kroppen og den fysiske tilfredsstillelse af ro og afslapning efter fysisk bevægelse, men vi kan også vælge at dykke et lag dybere i vores yogapraksis.

Det kan vi gøre ved at stille spørgsmål. Ved at dyrke nysgerrigheden og den vedvarende læring. For nogle er det trivielt at gøre sig disse tanker i enhver praksis, men for andre er det nyt at stille sig selv spørgsmål, og disse spørgsmål kan starte en flodbølge af nye spørgsmål, som vi kan vælge at følge, at dvæle ved og undersøge nærmere.

Erkendelse af vores egen yogapraksis eller såvel vores livspraksis kan være et middel til at finde større mening i tilværelsen, som kan skabe større trivsel og glæde og oplevelse af sammenhæng. Refleksionen kan føre til livsstilsændring og forandring.

Refleksion

Det tempo vi lever i i dagligdagen i dag går ofte så hurtigt, at vi ikke har tid til at stoppe op og reflektere, og refleksion er et afgørende redskab i en hverdag med trivsel og velvære. Er der ikke tid til at trække sig tilbage og stille spørgsmålstegn og søge svar lever vi som marionetdukker i livets cirkus. Og jeg tænke selvfølgelig ikke blot på spørgsmål om hvor man ser sig selv om fem år, hvilken uddannelse og hvilket job man har. Jeg tænker på spørgsmål om meningen med vores tilværelse, om vores vigtigste og dybeste værdier, om vores drømme og ønsker.

Disse spørgsmål burde vi lære at stille os selv jævnligt igennem livet, så vi ikke bliver forført af den materielle og kapitalistiske verden som vi også tilhører og nødvendigvis må tage del i for at leve som del af et samfund. Men her er mange veje, og der er motorveje, hvor flokke af mennesker vælger at bevæge sig. Med det mener jeg ikke at vi altid skal køre af motorvejen men at vi skal vide hvilken vej vi har valgt at gå og vide at der er andre som måske passer bedre til den grundforståelse eller de værdier som man tilskynder.

Afklaring

For nogle er refleksionen og spørgsmålene noget der først kommer efter en periode med stress og total udbrændthed. Det er trist, at det først er efter et helt eller halvt liv på motorvejen, at vi bliver klar over, at vi kunne køre af, når vi ville og forfølge nogle af de drømme vi har haft i løbet af dagligdagens ræs, når vores hjerte forsøgte at kalde på os.

Jeg har selv brugt meget tid på at stille mig selv spørgsmål, nogle gange så jeg oplevede at være selvoptaget og egoistisk i andre perioder har jeg gået uden at reflektere bevidst og følt mig tom, uinspireret og ligegyldig, men vågner så op fra virkeligheden og mærker og undrer mig. Igen kan jeg mærke livet og dets dybde ved at stille de samme eller nye spørgsmål til mig selv og min tilværelse.

Jeg tilbyder coaching som et rum, hvor du kan dele dine tanker, spørgsmål og din nysgerrighed med mig. Jeg tilbyder yoga som et sted, hvor du kan få tid til at give dine tanker en pause og i stedet mærke efter, måske med reflekterende spørgsmål som afsæt for din yogapraksis.

ikke smidig nok?

Ikke smidig nok? 

Alt for ofte hører jeg fra folk, der endnu ikke har så stor erfaring med yoga, at de ikke vil eller kan praktisere yoga, fordi de ikke er smidige nok!

Det er meget vigtigt for mig at prøve at forandre sådanne forestillinger. For det første handler yoga (som jeg praktiserer det) aldrig i sig selv om smidighed. Smidighed kan være en effekt af yogaen. Men det er ikke et mål i sig selv. Det samme gælder styrke, der er en naturlig effekt af det fysiske blide arbejde med kroppen.

Det eneste mål, yogaen har, er at forene krop og sind og på den måde give en et glimt af fuld bevidsthed og tilstedeværelse i nuet. Mennesker kan dog gå ind til yogaen med vidt forskellige forestillinger og interesser. Nogle gennemgår måske en personlig transformering og opdager deres dybereliggende værdier. Yogaen giver en mulighed for at lytte til og mærke sin egen krop. Denne opmærksomhed vil også ske på andre niveauer, og giver en mulighed for at reflektere over den sanselige oplevelse af og forbindelse til den ydre verden, som igen giver os mulighed for at handle anderledes og måske i større overensstemmelse med vores dybereliggende/grundliggende behov, interesser, mål og værdier.

Læs mere om TriYogaen

Yoga Blomst Triyoga, Sundhed

Sundhed?

Hvad er sundhed for dig?

…Måske tænker du på, hvordan din krop fungerer, om du fejler noget, om du spiser rigtigt, om du lever rigtigt…?

Sundhed har altid i en eller anden forstand været et emne i min opvækst og i skrivende stund studerer jeg faget sundhedsfremme og sundhedsstrategier. Derfor interesserer dette spørgsmål mig også.

Min egen forståelse af sundhed er inspireret af blandt andre sociologen Aron Antonovskys tilgang, som du kan læse lidt om her. For mig handler sundhed om den tilstand, vi befinder os i; om vi oplever, at vi er i balance, og at tingene, der sker omkring os, giver mening og hænger sammen. Vi kan sagtens opleve, at verden omkring os er forvirrende, uklar og kompleks eller kaotisk. Men er vi sunde, må det være fordi vi er i balance og oplever, at vi kan møde de udfordringer der kommer med et åbent og optimistisk sind.

Sanserne

Vejen til denne sundhed, tror jeg, kan være mange. Jeg selv oplever at komme tilbage i balance og tilstede i mig selv eksempelvis ved at meditere i naturen, og sanse og opleve hvordan naturen bevæger sig i sin egen rolige rytme, eller det kan være ved at fordybe mig i behagelige lyde, musik, via sang og stemmen og sproget, via fordybelse i kroppens dynamiske bevægelse og potentiale eksempelvis som i yogaen eller dans.

Det er via sanserne, vi oplever verden omkring os og os selv i verden. Det er via sanserne, vi interagerer i den sociale verden, vi befinder os i. I yogaen forbindes kroppen og sindet via sanserne. Åndedrættet er noget af det første vores sanser kan rettes imod. Når vi i TriYogaen arbejder med åndedrættet masseres kroppen. Organer, muskler og nervesystemet beroliges. Herved beroliges også sindet og det tankemylder, som eksempelvis opstår når vi er stressede eller nervøse og angste.

Åndedrættet

Et langsomt åndedræt vil automatisk bringe os i ro og omvendt; er vi rolige vil vi ofte også kunne mærke et længere åndedræt, end når vi er på farten. Jeg tror dog desværre, at der er mange som ikke er bevidste om deres eget åndedræt, og som har et naturligt åndedræt som er langt hurtigere end det burde. Man kan måske høre det under søvnen. I søvnen burde ens åndedræt være roligt, hvis man da ikke drømmer en vild drøm. Når man via yogaen finder balance mellem krop og sind er åndedrættet også roligt og dynamisk. I triyogaen arbejder vi med at gøre det naturlige åndedræt helt roligt. Skal du stadig styre din vejrtrækning for at komme ned i et naturligt roligt tempo, er du måske ikke helt i balance. Men det kan være vejen dertil at arbejde med et styret åndedræt og på den måde ‘vise’ kroppen og nervesystemet, at den/det kan få lov til at slappe af. Flere kropsterapeuter, jeg har mødt, har dog også fortalt, at nogle yogier arbejder så meget med deres åndedræt, at de ikke kan slippe kontrollen og lade den naturlige vejrtrækning tage over. Det handler altså igen om at finde en balance.

Copenhagen Yoga Festival – Ny inspiration

I lørdags var jeg til Copenhagen Yoga Festival, lidt imod min vilje, men jeg blev heldigvis positivt overrasket over oplevelsen. Jeg tror, jeg havde en tanke om at Yoga Festivallen ville være meget crowded og at det ville være umuligt at få en plads i teltene og at man så lå som sild i en tønde! Det var langt fra så slemt. Hvis man stod klar udenfor teltet en halv time før var det intet problem at bevæge sig ind i ro og mag og lægge sin måtte, hvorefter man kunne gå ud i solen, nå på toilettet eller hvad man skulle, inden selve timen startede. Der kom hele tiden flere til og dem der kom i sidste øjeblik eller efter undervisningen var gået i gang blev nød til at lægge sig udenfor teltet. Hvis det var meget varmt blev siderne på teltet åbnet. Det var fantastisk, at ligge halvt udenfor og nyde vejret – om så det blev køligt eller varmt. At lave yoga med vindens svage brise hen over kroppen, var bare skønt for sanserne og den fulde oplevelse!

Jeg fik prøvet tre inspirerende hold. Det første var Pranayama fra 11-12:00 om formiddagen. Det var skønt at starte dagen med at få gang i åndedrættet, gå rundt mellem folk, ligge med hænderne mod andres i meditation og Pranayama øvelser og afslutte med at give et kram til tre man endnu ikke havde hilst på. Det at dele Yogaen med andre i så stor en flok, var en overvældende oplevelse at starte dagen med. Det at vende opmærksomheden mod andre mens vi er fordybet i vores egen yogapraksis er for mig en essentiel og vigtig reminder om, at vi ikke er alene, at vi deler vores fælles interesse i Yoga. Og, for ikke at glemme, at vores introspektion (søgen efter sandheden inde i os selv) giver os en styrke til at vende blikket og opmærksomheden mod andre, mod vores nærmeste, men også vores fælles evne til bevidsthed. Måske kan man endda fornemme en snert af, hvad Moska er, idet vi kan føle os ét med det og dem, der er omkring os.

Efter at have spist en lækker glutenfri Panini, stod jeg klar ved det store telt, hvor der skulle være Anusara Yoga med Barbra Noh. Det var godt at få gang i kroppen med nogle lidt mere krævende øvelser, men jeg kunne også mærke, at jeg var udfordret lidt over min grænse, og måtte hvile i en ansana (Child) et par gange, ligesom et par andre kvinder ved siden af mig. Barbras teknik om at trække sammen før man strækker ud igen og åbner kroppen, var en inspirerende teknik, som jeg har stødt på i forskellige andre sammenhænge, fx. nogle teknikker i behandling med fysioterapi og osteapati. Det gav god mening, at man ikke bare skulle strække og strække igennem og smadre sine led, som Barbra beskrev var tilfældet i dans, som var hendes tidligere beskæftigelse. Jeg har dog tænkt på, at der er flere måder at tænke et stræk på, og netop den måde jeg bruger i TriYoga, er at tænke længde indefra centrum og ud til det yderste, så længde og stræk ikke koncentreres til enkelte led, hvorved man overstrækker i eksempelvis knæ og albuer. En anden ting der fangede min opmærksomhed var, at hun talte for at svaje i lænden, selvfølgelig fordi vi har et naturligt lændesvaj og at dette ikke skal fjernes. Det var interessant og anderledes, i og med at man hører meget om, hvor belastende det er for kroppen, hvis man har et for voldsomt naturligt lændesvaj. Det kan være jeg vender tilbage med et indlæg om netop ryggens naturlige og optimalt sunde tilstand. Den sidste ting jeg vil fremhæve i forhold til Barbras tilgang var, hvordan hun lidt humoristisk fik skabt opmærksomhed til “the place that is not really bum neither thigh. Where the small line is visible after sundbathing”. Så altså lige under ballerne. I flere øvelser, gjaldt det om at forsøge at udglatte det her område, så den lille linje ville forsvinde og få sol ligesom balle og lår. Jeg oplevede selv at opmærksomheden gjorde at jeg faktisk slappede af i dette område, når jeg forsøgte at udglatte og åbne på baglåret/ballen. Hun forklarede ikke nærmere, hvorfor det var godt at arbejde med dette område, men jeg forestiller mig, at mange faktisk går med spændte baller, og at det på denne måde er en mulighed for at give slip på et ellers mindre kendt område af kroppen.

Den tredje Yogatime, var Yoga for Kvinder med Louise Timm. Det var skønne 45 minutter, hvor kroppen fik lov til at være blød og bevægelig på en måde, der gav en fantastisk ro og afspænding, samtidig med at åbne for kvindelig blødhed, blidhed og indre styrke, som Louise beskrev det. Louises undervisning var anderledes fra de to andres måde at guide på, idet hun talte – ikke mekanisk – men en smule mere ritualiseret. Hun gentog sætninger på samme måde med et bestemt flow i stemmen. Det var noget i retning af “Slap af i kæben og gør tungen blød og bred i munden”. Måden hun talte på, gav en tryghed, så snart jeg havde vænnet mig til den, og så var det som en konstant blid guiden igennem de nærmest gummi-agtige bevægelser. Vi lavede en øvelse, hvor vi skulle sidde med ryggen til en anden og først mærke åndedrættet, som måske synkroniseredes, derefter følge hinandens bevægelse frem og tilbage, herefter til siderne. Vi rundede øvelsen af med at takke den anden. Det var en dejlig måde at komme i kontakt med andre. Uden at behøve at kigge på hinanden, var det bare ryg mod ryg, og at mærke den andens vejrtrækning, varme og bevægelse. Det gav mig en helt speciel oplevelse af at blive ground’et og det at have min ryg mod et andet menneske var selvfølgelig lidt grænseoverskridende men derefter skabte det en ro og tryghed og muligheden for at føle sig forbundet til et andet menneske. I det vi fulgte hinandens bevægelser frem og tilbage, fik vi mulighed for at sætte os ind i og mærke en andens liv og bevidste eller mere ubevidste bevægelse. Det var interessant at mærke om den anden eller en selv tog styringen, eller om man kunne følge hinanden ligeværdigt. Jeg forestiller mig at det kan være en givende øvelse, for muligheden for at lære at slippe kontrollen, eller det modsatte. En kærlig tillidsøvelse.

Jeg afsluttede dagen ved at gå ned til vandet på Amager Strandpark og mærke blæsten, dyppe fødderne i vandet og mærke sandet forme sig om mine fødder og tær samtidig med at vandets bevægelse hvirvlede sandet rundt.

Tak for en skøn dag, skønt vejr, kærlige mennesker omkring mig og “the flow of energy” i Yogaen.

Namaste!