For virksomheder

Jeg underviser ikke fra den 23. marts 2021, da jeg er på barsel. 

Yoga for virksomheder

Alt for mange oplever stress i deres hverdag og for mange er stress relateret til deres arbejdsdag: Der stilles ofte store krav til, at medarbejdere skal være omstillingsparate. Ved siden af kan der være en overvældende mængde arbejdsopgaver, der skal prioriteres og holdes styr på. Nogle bære ansvar for særlige områder, der kan lægge pres på præstation og kompetencer.

Ud over stress, kan vores arbejdsliv indebære mange statiske stillinger fx siddende kontorarbejde, som kan påvirke kroppen (og sindet) i en negativ retning, give fysiske men og føre til dårlig trivsel.

Virksomheder der har budget til at sikre medarbejdernes trivsel (mentalt og fysisk) kan med fordel tilbyde yoga til deres ansatte eller som event i forbindelse med kurser, møder og konferencer.

Jeg tilbyder et tilpasset program efter firmaets ønsker med TriYoga – enkelte sessioner eller ugentlige hold i København, i Roskilde eller i firmaets egne lokaler.

~ Som en blid og anderledes start eller afslutning på arbejdsdagen ~

Kontakt: 20221515/dotsigne@gmail.com