Coaching

Processuel coaching

Jeg tilbyder coaching til en billig pris, da jeg netop er færdig med 1½ års uddannelse til Team og Procescoach på Roskilde Universitet og har brug for erfaring.

Coachingen henvender sig til dig der personligt ønsker at forandre din situation eller til grupper, fx. projekt- og arbejdsgrupper på max 8 deltagere – nystartede eller etablerede grupper og partnere.

Alle der oplever udfordringer, at de ikke kan komme videre eller bare ønsker at tage større næring af livet eller en konkret situation kan få glæde af coachingen. Coachingen retter sig både til grupper og individuelle og fokuserer på livet, arbejdet eller opgaven som en udviklende proces, der kan forandres gennem refleksion.

Team og Proces Coach

Jeg afsluttede i 2016 uddannelsen i Team og Proces Coaching på RUC, som var en del af et forskningsprojekt. På uddannelsen blev vi introduceret til flere forskellige metoder indenfor coaching, psykologi og pædagogik som løbende blev anvendt og prøvet af. Der var løbende eksterne undervisere/gæste undervisere. Uddannelsen var indtil december 2016 tilgængelig for kandidatstuderende med psykologi eller pædagogik på RUC. Coachingen tager udgangspunkt i projektarbejdet på universitetet både individuelt og i grupper, og her har jeg selvfølgelig selv en stor erfaring, som jeg trækker på. Coachingen relaterer sig dog ikke blot til det at være studerende men derimod det at fungere og tage næring af situationen og livet på den bedste måde. Derfor kan coachingen potentielt bruges i alle tænkelige sammenhænge; med konkrete problemstillinger, med udefinerede udfordringer eller hvor fokus blot er på at fremme processen, relationen eller tilværelsen i bredere forstand.

Jeg har ligeledes viden om og erfaring med støtte til mennesker med angst. Du/I kan kontakte mig for at høre mere om dette.

Coachingen bestræber sig på ikke at være rådgivende men skal blot støtte den udviklende proces via refleksion og anderledes perspektiver på situationen. Derfor kan du/I ikke forvente, at jeg kommer med løsningen på din udfordring. Jeg stiller derimod spørgsmål, som kan hjælpe dig til at få nye perspektiver og en større indsigt i og forståelse af din/jeres situation og dine/jeres handlemuligheder, der kan skabe større oplevelse af at have overblik og råderum – og i sidste ende give overskud og glæde.

Du vil inden coachingsessionen skulle sende mig en lille tekst, hvor du/I beskriver din/jeres situation og eventuelle udfordringer samt kort om forventninger til coachingen.

– Er du interesseret i at få coaching for at få det bedre er du allerede på vej mod forandring og udvikling. Du er hele vejen kilden til din egen udviklingsproces. 

Skriv eller ring til mig, hvis du/I er interesseret i at høre mere om muligheden for en coaching session.

Coaching og TriYoga calmness stillness nature